ساعت dream زنانه که شما را همانند نام خود به رویاهای کودکی می برد

1. با دست غالب خود فعال تر هستید
این دلیل اصلی است که چرا استفاده از ساعت dream زنانه چپ دست عادی است.

از آنجایی که تمایل دارید از دست غالب خود بیشتر استفاده کنید و با آن فعال تر باشید، هنگام استفاده از سمت راست ساعت، خراشیدن یا شکستن آن به طور تصادفی آسان تر است.

همچنین، اگر راست دست هستید و ساعت را راست دست می‌پوشید، ممکن است ساعت مانع نوشتن یا انجام کارهای دیگر شود و سپس پیچاندن مچ را دشوارتر کند.

با این فرضیات، اگر با دست راست خود فعالیت هایی را انجام دهید، ساعت کاملاً ناراحت کننده است.

2. تنظیم زمان آسان تر است

اگر راست دست باشید (و ساعت خود را روی مچ دست چپ خود ببندید) تنظیم یا پیچیدن ساعتتان آسان تر است.
اکثریت قریب به اتفاق ساعت ها دارای تاج در سمت راست قاب ساعت هستند.

اگر ساعت را به سمت چپ ببندید، تاج به راحتی قابل دسترسی است و تغییر ساعت را آسان می کند.

از طرف دیگر، اگر ساعت در سمت راست حمل شود، تغییر زمان با ساعت روی بازو عملا غیرممکن می شود. این بدان معناست که برای تنظیم زمان باید ساعت را بردارید.

3. بررسی زمان آسان تر است


اگر معمولاً از دست راست خود استفاده می کنید، بیشتر با دست راست خود انجام دهید.

این بدان معناست که وقتی دست راست شما مشغول است، بررسی سریع سرعت بدون تداخل با کاری که انجام می دهید آسان تر خواهد بود.

چپ ها همیشه در جامعه “اقلیت” بوده اند، قانون پوشیدن ساعت در دست چپ توسط یک فرد راست دست “اختراع” شده است، مطمئناً.

اما مهم ترین بخش «هنجار» برای بستن ساعت روی مچ دست چپ در مورد چیزی نیست که یک روز کسی گفته است.

در واقع، استفاده از ساعت به صورت چپ دست مزایای واقعی دارد.

استفاده از ساعت مچی بر روی مچ دست چپ مزایای عملی دارد.

البته، این مزایای عملی تنها زمانی صادق است که شما راست دست باشید.